• Telefon: +90 342 317 19 00

YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayı numaralı resmi gazetede yayınlanan lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği çerçevesinde doktora yeterlik sınavını geçmiş ve doktora tez önerisi kabul edilen bir öğrencinin, tez önerisinin kabul edildiği dönemden başlamak üzere her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın (resmi izinler hariç) doktora tez izleme komitesi tarafından tezinde üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (NA, U veya eşdeğeri) bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilmesi gerekmektedir.

 

Tez önerisi kabul edilmiş bir doktora öğrencisi dönem başında kaydını yapmadığı takdirde o dönem tezinden başarısız kabul edilecektir. Bu anlamda 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlamak üzere doktora tezinde üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan/olacak öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir. 

30 Ekim 2017 tarihinde güncellenmiştir.