• Telefon: +90 342 317 19 00

Lütfen tıklayınız

*Notes/Notlar

1- The original printed versions of all required documents must be delivered to the Graduate School of Natural and Applied Sciences by hand or by mail during registration. In case of incomplete or incorrect document submission, the registration right is cancelled. If it is detected after registration, its registration will be deleted.

Kayıt için gerekli olan tüm belgelerin orijinal basılı versiyonları kayıt sırasında elden ya da posta yolu ile Fen Bilimleri Enstitüsüne ulaştırılmalıdır. Eksik ya da yanlış belge teslim edilmesi durumunda kayıt hakkı iptal edilir. Kayıt sonrasında tespit edilmesi durumunda ise kaydı silinir.

2- TOEFL Verification: Students who submit TOEFL documents must define the Institution code of Gaziantep University Graduate School of Natural and Applied Sciences in order to verify their documents. Please click here for more information. Gaziantep University TOEFL IBT "Institution (DI) Code is C878.

TOEFL Doğrulama: TOEFL belgesi sunan öğrencilerin belgelerini doğrulatmak için Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurum kodunu tanımlamaları gereklidir. Detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ. Gaziantep Üniversitesi TOEFL IBT "Kurum (DI) Kodu: C878.

 

TARİHLER/ DATES

13-20.09.2021

Online Öğrenci kaydı

20-24.09.2021

Lisansüstü Ders Kaydı  (akademik takvime uygun olarak)