• Telefon: +90 342 317 19 00

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE İSTENEN BELGELER

 

Lisansüstü Programlar Tez Savunma Sınavına Girmeden Önce İstenen Belgeler aşağıdaki gibidir.

 

Benzerlik Raporu alabilmek için tezler,

 

  • Öncelikle elektronik ortamda ve uygun formatta (word ya da pdf),

  • İç kapak sayfası ve tezin ana metni dahil,

  • Referanslar, içindekiler, tablolar ve şekiller listesi, kısaltmalar, ithaf, onay, özet, abstract, teşekkür ve beyan sayfaları hariç

  • tezkontrol@gantep.edu.tr adresine 

  • Tez danışmanı tarafından gönderilmelidir. (Enstitümüz tarafından Turnitin programı üzerinden yapılacak taramalar sadece Pazartesi ve Cuma günü yapılacaktır.)

  • Tezlerin gönderilmesinde uyulacak kurallar için Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınmasında Uyulacak Kurallar linkinden yararlanabilirsiniz. 

  • Enstitümüzden mail yoluyla gelen rapor doğrultusunda Tez Çalışması Benzerlik Raporu Formu öğrenci veya tez danışmanı tarafından doldurulup imzalanmalı ve enstitümüz tarafından gönderilen rapor da forma eklenmelidir.

  • Tüm belgelerin Enstitü Anabilim Dalları üzerinden enstitümüze gönderilmesi gerekmekte olup bu işlemler tez savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce olacak şekilde yapılmalıdır.

  • Her ne sebeple olursa olsun 15 gün kuralına uymayarak gönderilen tezler için sınav tarihi enstitümüzce kesinlikle onaylanmayacaktır.

  • Ayrıca Tez Benzerlik Raporunun çıktısı tezlerle birlikte jüri üyelerine de gönderilmelidir.

 

Yüksek Lisans Programı İçin:

 

Doktora Programı İçin:

 

09 Mart 2018 tarihinde güncellenmiştir.