• Telefon: +90 342 317 19 00

  • Lisansüstü programlara yapılacak başvurularda, aday sistem üzerinden online başvuru yapmadan önce her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru ücretini yatırmak zorundadır.

 

  • Başvuru döneminde Türkiye’de Devlet veya Vakıf üniversitelerinde herhangi bir lisans veya lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler başvuru ücretinden muaftır.

 

  • Gaziantep Üniversitesi dışından başvuru yapacak olan öğrenciler online başvuru sisteminde bulunan başvuru ücreti bölümüne öğrenci belgelerini yüklemek zorundadırlar.

 

  • Öğrenci belgelerini ibraz etmeyen veya yükleyemeyen adayların başvuru ücretini yatırmaları gereklidir.

 

  • Birden fazla programa yapılan başvurularda, başvurulan her bir program için ayrı ayrı ücretin yatırılması ve banka dekontlarının ilgili program başvurusu için online başvuru sistemine yüklenmelidir.

 

  • Başvurularda alınan başvuru ücreti herhangi bir suretle geri ödenmez. 

11 Aralık 2018 tarihinde güncellenmiştir.