FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Zamanları

Enstitümüz programlarına başvurular her zaman yapılabilmektedir. Her yarıyıl için son başvuru tarihleri ile sınav ve değerlendirme takvimi genellikle Haziran ve Aralık ayının ikinci yarısında çıkan ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvurularda aranan genel koşullar için Lisansüstü Eğitim Senato Uygulama Esasları İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ BÖLÜM'lere bakınız.

Başvuru İşlemleri

Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Adaylar bağlantısı enstitümüzün sayfasında verilen başvuru formunu internet üzerinden çevrimiçi doldurduktan sonra istenen belgeleri e-posta yoluyla, posta yoluyla veya ilgili enstitü anabilim dallarına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

İstenen Belgeler

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler ilanda belirtilmekte olup genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Başvuruda esnasında bu belgelerin fotokopisi verilebilir ancak kayıt esnasında belgelerin aslı istenmektedir.

Sınav ve Değerlendirme

Başvuruların değerlendirilmesi Mezuniyet NOTU %40'ı, ALES NOTU'nun %50'si ve ilanda belirtilen yer ve saatte yapılan Mülakat NOTU'nun %10'unun toplamı alınarak sıralama yapılmakta ve ilan edilen kontenjanlara göre yerleştirilmektedir. Sonuçlar Enstitümüzün web sayfasında ilan edilmektedir.

Lisansüstü Eğitim Senato Uygulama Esaslarında belirtilen dil şartlarını sağlayamayan adaylar için ilanda belirtilen tarihlerde yabancı dil muafiyet sınavı yapılmaktadır.

Kabul ve Kayıt

Programlara kabul edilen adaylar Gaziantep Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerde kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yaptırmaktadır.