• Telefon: +90 342 317 19 00

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE İSTENEN BELGELER

 

Lisansüstü Programlar Tez Savunma Sınavına Girmeden Önce İstenen Belgeler aşağıdaki gibidir.

 

Benzerlik Raporu alabilmek için tezler,

 

  • Öncelikle elektronik ortamda ve uygun formatta (word ya da pdf),

 

  • İç kapak sayfası ve tezin ana metni dahil,

 

  • Referanslar, içindekiler, tablolar ve şekiller listesi, kısaltmalar, ithaf, onay, özet, abstract, teşekkür ve beyan sayfaları hariç

 

  • tezkontrol@gantep.edu.tr adresine 

 

  • Tez danışmanı tarafından gönderilmelidir. (Enstitümüz tarafından Turnitin programı üzerinden yapılacak taramalar sadece Pazartesi günü yapılacaktır.)

 

  • Enstitüden alınan turnitin raporunun tamamı jüri üyelerine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. O nedenle jüri üyelerinin mail adresleri de tez danışmanı tarafından gönderilen mailde verilmelidir.

 

 

  • Enstitümüzden mail yoluyla gelen rapor doğrultusunda Tez Çalışması Benzerlik Raporu Formu öğrenci veya tez danışmanı tarafından doldurulup imzalanmalı ve enstitümüz tarafından gönderilen rapor da forma eklenmelidir.

 

  • Tüm belgelerin Enstitü Anabilim Dalları üzerinden enstitümüze gönderilmesi gerekmekte olup bu işlemler tez savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce olacak şekilde yapılmalıdır.

 

  • Her ne sebeple olursa olsun 15 gün kuralına uymayarak gönderilen tezler için sınav tarihi enstitümüzce kesinlikle onaylanmayacaktır.

 

  • Ayrıca Tez Benzerlik Raporunun çıktısı tezlerle birlikte jüri üyelerine de gönderilmelidir.

 

Yüksek Lisans Programı İçin:

Tez Çalışması Benzerlik Raporu Formu (F9tr-en)

Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Atama Formu (F11a)

Yüksek Lisans Ders Bildirim Formu (F11b)

Yüksek Lisans Tez Sınavı Öncesi İstenen Belgeler Kontrol Formu

Transkript

Tezin imza sayfası örneği (Uygunluğu değerlendirildikten sonra Enstitü' den geri alınacaktır.)

Enstitü' den alınmış Turnitin tarama sonucu çıktısı

Bildiri sunulduğuna dair belge

 

Doktora Programı İçin:

Tez Çalışması Benzerlik Raporu Formu (F9tr-en)

Doktora Tez Sınavı Jüri Atama Formu (F27a)

Doktora Ders Bildirim Formu (F27b)

Doktora Tez Sınavı Öncesi İstenen Belgeler Kontrol Formu

Transkript (Yüksek Lisans)

Transkript (Doktora)

Tezin imza sayfası örneği (Uygunluğu değerlendirildikten sonra Enstitü' den geri alınacaktır.)

Enstitü' den alınmış Turnitin tarama sonucu çıktısı

Doktora tezinden türetilmiş SCI indeksli yayının çıktısı

Yayının yapıldığı derginin SCI indeksinde tarandığını gösterir belge (Clarivate Journal Search)