• Telefon: +90 342 317 19 00

TAMAMLANMIŞ TEZLERİN TESLİMİNDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ'NE VERİLECEK BELGELER

 

2 Adet “Tez Veri Giriş Formu

YÖK Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) giriş yapılarak elde edilecektir.

Tez Veri Giriş Formu” doldurularak 2 adet çıktı alınıp öğrenci tarafından imzalanacaktır.

 

- 1 adet CD (DVD kabul edilmemektedir)

CD’de olması gerekenler

tez. pdf *

özet.word

abstract.word

* PDF formatında hazırlanacak tez dosyalarının içerisindeki imza onay sayfası (jüri üyeleri imzalamadan önce onay sayfasının uygunluğu enstitü tarafından yapılmalıdır), imzadan sonra tarayıcıdan geçirilip tüm tezin içerisinde yer alacak biçimde yerleştirilmelidir (İmzasız sayfa kaldırılıp imzalı eklenecek).

 

- 1 adet Ciltlenmiş Tez  (http://fbe.gantep.edu.tr/pages.php?url=tez-yazim-kilavuzu-29 linkinde verilen Tez Yazım Kılavuzu kurallarına göre hazırlanmış olmalı ve tezler ciltlenmeden önce son halinin mutlaka enstitümüzce kontrol edilmesi gerekmektedir.)