SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK İŞLER TAKVİMİ

Enstitümüzde akademik işler Gaziantep Üniversitesi Akademik Takvimi’ne uygun olarak yapılmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Akademik Takvim’inde yer almayan akademik işler aşağıda belirtilen zamanlarda yapılmaktadır.

Başvuru Tarihleri

Enstitümüze başvurular her zaman yapılabilmektedir. Son başvuru tarihleri her yarıyıl için lisansüstü ilanda belirtilmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Son başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruların değerlendirilmesi tamamlanarak sonuçlar ilan edilmektedir.

Kayıtlar

Tüm kayıtlar Gaziantep Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

Fiilen verilen derslerin enstitüye bildirilmesi

Fiilen verilen lisansüstü dersler ve bu dersleri alan öğrenci sayıları, kayıtlar sona erdikten sonra dört hafta içinde enstitüye bildirilir.

Kontenjanlar

Enstitü anabilim dalları lisansüstü programlara doğrudan başvuru ya da yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanlarını kayıtlar sonra erdikten dört hafta içinde enstitüye bildirilir. İhtiyaç olması halinde kontenjanlar bu tarihin dışında arttırılabilir.

Doktora Yeterlik Sınav ve Başvuru tarihleri

Enstitümüz de doktora yeterlik sınavları Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Ocak (Haziran) ayı içinde doktora yeterlik sınavı alacak öğrencilerin Aralık (Mayıs) ayında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilmeleri gerekmektedir.

Tez izleme komitesi belirleme tarihleri

Öğrenci doktora yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bir ay içinde tez izleme komitesi belirlenerek enstitüye bildirilir.

Tez önerisi savunması tarihleri

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce enstitüye iletir ve komite üyelerine dağıtır.

Tez bitirme sınav jürisi atama tarihleri

Yüksek lisans tez bitirme jürisi önerisi jüri tarihinden on beş gün önce, doktora tez bitirme jürisi önerisi ise jüri tarihinden bir ay önce enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından enstitüye gönderilmelidir.

Tezini jüri önünde savunarak başarılı olan ve yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren öğrenciler; ciltlenmiş tezlerini ve teslim etmeleri gereken belgelerini bir sonraki dönem kayıtlarının bitiş tarihinden önce enstitüye teslim etmeleri halinde, yeniden kayıt yaptırmaya gerek olmaksızın o dönem mezunu olurlar.

Tez süresi uzatma talepleri

Tez danışmanlarının enstitü anabilim dalı başkanlıkları aracılığıyla danışmanlığını yaptıkları öğrencilerin tez uzatma talepleri en geç öğrencinin süresinin sona erdiği dönemin final sınavlarının son gününe kadar enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir.

Danışman atama ve tez öneri tarihleri

Her zaman yapılabilir. Ancak öğrenci danışman ataması yapıldığı dönemi takip eden dönemde tez çalışmasına kayıt yaptırabilir. Son kayıt tarihinden üç gün öncesine kadar enstitümüze gelen tez önerileri EYK da görüşülmektedir. Bunlardan kabul edilenler o dönemde teze ve uzmanlık alanı derslerine kayıt yaptırabilir.

Tez teslim süresi

Jüriye girerek başarılı olan öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte tezlerini ciltli olarak bir ay içinde teslim etmeleri gerekmektedir.

İlişiği kesilme durumunda öğrenciler

Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde; derslerini veya tezini tamamlayamayan ya da yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin intibakları, ilişiklerinin kesilme durumuna geldiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde senato uygulama esaslarında belirtilen çerçevede yapılır.

 

Adres

  • Gaziantep Üniversitesi

  • Kilis Yolu Üzeri Şahinbey/Gaziantep

  • 27310

 

Telefon

  • +90 342 317 19 03

  • +90 342 317 19 02

  • +90 342 317 19 00

 

Personel

  • Prof.Dr.Ahmet Necmeddin YAZICI :Müd.

  •  

  • Neşe KÜRCE : Enst.Sek.