• Telefon: +90 342 317 19 00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Zamanları

Enstitümüz programlarına her yarıyıl başvurular için, son başvuru tarihleri ile sınav ve değerlendirme takvimi genellikle Haziran ve Aralık ayının ikinci yarısında çıkan ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvurularda aranan genel koşullar için Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesi ilanlarına ve duyurulara bakınız.

Başvuru İşlemleri

Başvurular online olarak Enstitü web sayfası üzerinden yapılmaktadır.

İstenen Belgeler

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler ilanda belirtilmekte olup genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Başvuruda esnasında bu belgelerin fotokopisi verilebilir ancak kayıt esnasında belgelerin aslı istenmektedir.

  • Online olarak yapmış olduğunuz başvurunun çıktısı (Online Başvuru Sistemine geçerli bir e-mail adresi üzerinden şifre talep edilerek ulaşılabilmektedir.)
  • Diploma veya onaylı geçici mezuniyet belgesi (henüz mezun olmamış lisans öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge, Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir).
  • Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir onaylı belgeler (Transkript, Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
  • ALES sonuç belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
  • Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
  • Öğrenci Belgesi (Aday, herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci ise son 1 ay içinde alınmış onaylı öğrenci belgesini online başvuru sistemine pdf olarak eklemelidir.
  • Banka dekontu (Öğrenci olmayan adaylar, TR930001200133800006000012 Nolu TC. Halkbank hesabına belirlenen başvuru ücretini yatırmak zorundadır. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunda adayın başvurduğu Enstitü/Anabilim Dalı/Program açıklaması mutlaka yazılmalıdır. Banka dekontu da online başvuru sistemine pdf olarak yüklenmelidir.)

NOT: Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece 1 tezli program başvurusu yapabilir. 2. başvuru ise tezsiz programlara yapılabilir. Ancak aynı anda maksimum 2 tezsiz program ya da 1 tezli, 1 tezsiz programa başvuru yapılabilir.

Sınav ve Değerlendirme

1)- Yüksek lisans programları için değerlendirmeler; 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %25’i ve yapılacak sınavın %25’i alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

2)- Doktora programları için değerlendirmeler; 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %25’i ve yapılacak sınavın %25’i alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır. Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 65 olması gerekir.

3)- Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yönetim Bilişim Sistemleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Başvurular 100 tam not üzerinden lisans notuna göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için Lisans mezunu olmaları yeterlidir.

Sonuçlar Enstitümüzün web sayfasında ilan edilmektedir.

Kabul ve Kayıt

Programlara kabul edilen adaylar Gaziantep Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerinde yaptırmaktadır.

2020-2021 Öğretim yılı Güz dönemi itibarıla Kesin Kayıtlar online olarak yapılacaktır.

Ders kayıtları her yıl ilan edilen Akademik Takvime göre online yapılmaktadır.