• Telefon: +90 342 317 19 00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Zamanları

Enstitümüz programlarına her yarıyıl başvurular için, son başvuru tarihleri ile sınav ve değerlendirme takvimi genellikle Haziran ve Aralık ayının ikinci yarısında çıkan ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvurularda aranan genel koşullar için Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesi ilanlarına ve duyuralara bakınız.

Başvuru İşlemleri

Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Adaylar bağlantısı enstitümüzün sayfasında verilen başvuru formunu internet üzerinden çevrimiçi doldurduktan sonra istenen belgeleri e-posta yoluyla, posta yoluyla veya ilgili enstitü anabilim dallarına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

İstenen Belgeler

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler ilanda belirtilmekte olup genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Başvuruda esnasında bu belgelerin fotokopisi verilebilir ancak kayıt esnasında belgelerin aslı istenmektedir.

  • Başvuru Formu.
  • Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).
  • Transkript (Not Belgesi) (Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler).
  • ALES sonuç belgesi.
  • Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi.
  • Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge (dekont).

Sınav ve Değerlendirme

Başvuruların değerlendirilmesi Mezuniyet NOTU %25'i, ALES NOTU'nun %50'si ve ilanda belirtilen yer ve saatte yapılan Mülakat NOTU'nun %25' inin toplamı alınarak sıralama yapılmakta ve ilan edilen kontenjanlara göre yerleştirilmektedir. Sonuçlar Enstitümüzün web sayfasında ilan edilmektedir.

Kabul ve Kayıt

Programlara kabul edilen adaylar Gaziantep Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerde kayıtlarını Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerinde yaptırmaktadır.