• Telefon: +90 342 317 19 00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Zamanları

Enstitümüz programlarına her yarıyıl başvurular için, son başvuru tarihleri ile sınav ve değerlendirme takvimi genellikle Haziran ve Aralık ayının ikinci yarısında çıkan ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvurularda aranan genel koşullar için Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesi ilanlarına ve duyurulara bakınız. Başvuru koşullarına ait detaylar ilanda belirtilmektedir.

  • Adayların ALES sınavının ALES-SAY türünden 55 puan almış olmaları gerekir. (ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlilik süresi vardır.) Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen ALES eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar (GRE) kabul edilir. Yüksek Lisans Programından mezun olup Doktora Programına en fazla bir dönem ara vererek başvuran adaylar, Yüksek Lisans Programına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını kullanabilirler.
  • Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.
  • Öğretim dili İngilizce olan Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan, lisans öğrenimlerini %100 İngilizce dilinde yapan program mezunlarından veya anadili İngilizce olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
  • Yüksek lisans programlarına başvuran diğer adayların Tablo 1’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olması gerekir.
  • Doktora Programlarına başvuran adayların en az Tablo 1’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları gerekir.

Tablo 1. Başvuruda istenen en az İngilizce dil puanları*

 

 

Eğitim Dili

Program

Tezsiz Yüksek Lisans

(YDS* veya YYDS**)

Tezli Yüksek Lisans (YDS* veya YYDS**)

Doktora (YDS*)

 

Türkçe

--

--

55

 

İngilizce

60

60

65

 

*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen YDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular online olarak Enstitü web sayfası üzerinden yapılmaktadır.

İstenen Belgeler

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler ilanda belirtilmekte olup genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir (Lütfen ilan metnini dikkatli okuyunuz). Başvuru esnasında ilgili belgeler sisteme online olarak yüklenmelidir. Aksi belirtilmedikçe başvuru online olarak yapılacaktır.

  • Diploma veya onaylı geçici mezuniyet belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir).
  • Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir onaylı belgeler (Transkript, Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
  • ALES sonuç belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
  • Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)

NOT: Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece 1 tezli program başvurusu yapabilir. 2. başvuru ise tezsiz programlara yapılabilir. Ancak aynı anda maksimum 2 tezsiz program ya da 1 tezli, 1 tezsiz programa başvuru yapılabilir.

Sınav ve Değerlendirme

1)- Yüksek lisans programları için değerlendirmeler; 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %25’i ve yapılacak sınavın %25’i alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

2)- Doktora programları için değerlendirmeler; 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %25’i ve yapılacak sınavın %25’i alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır. Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için hesaplanan puanlarının en az 65 olması gerekir.

3)- Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Başvurular 100 tam not üzerinden lisans notuna göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

Sonuçlar Enstitümüzün web sayfasında ilan edilmektedir.

Kabul ve Kayıt

Programlara kabul edilen adaylar Gaziantep Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerinde yaptırmaktadır.

2021-2022 Öğretim yılı Güz dönemi itibari ile Kesin Kayıtlar online olarak yapılacaktır.

Ders kayıtları her yıl ilan edilen Akademik Takvime göre online yapılmaktadır.