• Telefon: +90 342 317 19 00

Doktora öğrencilerinin tez savunma sınavına alınmaları için aşağıdaki şartları sağlamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ve tez savunma sınavında başarılı olanlar mezun olur. 

  1. Derslerini başarı ile tamamlamış olması
  2. Genel not ortalaması 3 veya üzeri olması
  3. Seminer dersini tamamlamış olması
  4. FBE501 (NAS501) Araştırma Yöntemleri ve  Bilimsel Etik dersini tamamlamış olması
  5. Öğrencinin tez konusu ile ilgili Bilimsel etkinlik Puan tablosundan en az 40 puan almış olması (pdf, excel)   (alternatif link: pdfexcel)

Mezuniyet Kriterleri