• Telefon: +90 342 317 19 00

 YÖKSİS BAŞVURU YÖNERGESİ 

1-DOKTORA BAŞVURUSU

* Aşağıdaki koşullara uygun 6 öğretim üyesine sahip olmak (En fazla ikisinin yabancı uyruklu olabilir.)

– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış 2 profesör ve 4 öğretim üyesi veya 1 profesör, 2 doçent ve 3 Doktor öğretim üyesine sahip olmak,
– En az 4 yarıyıl lisans veya 2 yarıyıl yüksek lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile bir tanesi disiplinlerarası programda olmak üzere en fazla 3 programda yer alıyor olmak,
– Sağlık programlarında 1 profesör ve 2 doçent programın açılacağı alanda, 3 öğretim üyesi programın açılacağı alana yakın alanda almış olmak,

Ders verecek öğretim üyelerinin taşıması gereken şartlar yukarıda belirtilmiş olup aşağıda belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir

1-Senato Kararı

2-Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı

3-Programla ilgili bilgiler formu.(Doktora-Sanatta Yeterlilik)

4-Ders Verecek Öğretim Üyelerinin halen devam etmekte olan danışmanlık yaptıkları; Tezli Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora tez sayıları.(excel)

 

.2- TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU

Aşağıdaki koşullara uygun 2 profesör ve/veya doçent olmak üzere asgari 3 öğretim elemanına sahip olmak,

– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış olmak,
– En az 2 yarıyıl lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile birer tanesi disiplinlerarası tezli yüksek lisans ve doktora programında olmak üzere en fazla 4 programda yer alıyor olmak,

Ders verecek öğretim üyelerinin taşıması gereken şartlar yukarıda belirtilmiş olup aşağıda belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir.

-Senato Kararı

- Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı,

-Programla ilgili Bilgiler Formu(Yüksek Lisans)

- Ders Verecek Öğretim Üyelerinin halen devam etmekte olan danışmanlık yaptıkları; Tezli Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora tez sayıları.(excel)

 

3-UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU

-Senato Kararı

- Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı

-Uzaktan Eğitim Programla İlgili bilgiler Formu (Lisansüstü)

-Uzaktan Eğitim Programı Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu (LİSANSÜSTÜ.)

-Sadece Yüksek Lisans başvuruları için Ders Verecek Öğretim Üyelerinin halen devam etmekte olan danışmanlık yaptıkları; Tezli Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora tez sayıları. (excel)

Uzaktan Eğitim Bilgi Derleme Formu

- Ayrıca Uzaktan Eğitim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Başvurularında ek olarak Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi ile irtibata geçilerek ; Uzaktan Eğitim yapılacak site linki,kullanıcı adı ve şifrenin temin edilerek başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir

 

4-DİSİPLİNLERARASI DOKTORA ,TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI

Disiplinlerarası program başvurularında 1 ve 2 nolu başvuru türlerinde hazırlanması gereken evraklara ek olarak Ders verecek öğretim üyelerinin başvuru yapılan programla ilgili yaptıkları çalışmaların belirtildiği bilgiler(en fazla 135 karakter) kısa olarak belirtilip Word formatında k.yanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir.