• Telefon: +90 342 317 19 00

Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin tez savunma sınavına alınmaları için aşağıdaki şartları sağlamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ve tez savunma sınavında başarılı olanlar mezun olur. 

 1. Derslerini başarı ile tamamlamış olması

 2. Genel not ortalaması 2.5 veya üzeri olması

 3. Seminer dersini tamamlamış olması

 4. FBE501 (NAS501) Araştırma Yöntemleri ve  Bilimsel Etik dersini tamamlamış olması

 5. Öğrencinin tez konusu ile ilgili en az 1 adet yayın yapmış olması;

  • Enstitümüz dergisi Natural Sciences and Engineering Bulletin- NASE 'den "inceleme altında" olduğuna dair belge
  • Ulusal/uluslararası dergiler için "inceleme altında" olduğuna dair belge
  • Ulusal konferans/kongre/sempozyum tam metin yayınlanmış veya katılım belgesi (poster kabul edilir)
  • Uluslararası konferans/kongre/sempozyum tam metin yayın kabul belgesi (poster kabul edilir)

 

Mezuniyet Kriterleri