• Telefon: +90 342 317 19 00

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için uyulacak kurallar aşağıda verilmiştir.

 

  • Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler, bilim sınav jürisinin önerisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile kesinleşir.

 

  • Bilimsel hazırlık programına kabul için adayın lisansüstü programlardan birini kazanmış olması gereklidir.

 

  • Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere ders kayıt işlemleri için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından bir akademik danışman görevlendirir.

 

  • Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir öğrenciye toplamda en fazla 12 yerel krediye eşdeğer ders (Tıp Fakültesinde verilen dersler hariç) önerilebilir. Bu dersler enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kesinlik kazanır.

 

  • Ders kayıt dönemlerinde sıkıntı yaşamamak için öğrencinin alacağı dersler, ders kayıtları başlamadan yapılmalıdır. Bilimsel hazırlık süreci içinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu gerek gördüğünde öğrenciye önerilen derslerde değişiklik yapabilir. Önerilen değişiklikler EYK kararı ile kesinleşir.

 

  • Bilimsel hazırlık programında kayıtlı bir öğrenci talep ederse bir dönemde lisansüstü programlardan ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onayı en fazla iki ders alabilir.Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ve bu süre yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.  Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre içerisinde başarılı olamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

 

  • Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programında belirlenen tüm dersleri almış ve bu derslerin her birini en az DD notuyla tamamlamış olması gereklidir.