• Telefon: +90 342 317 19 00

 

Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmelerinin yanı sıra canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesin de temel olarak hedeflemektedir. Lisansüstü programlardaki tüm dersler, yüksek lisans programını oluşturan bölümlerin öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

 

Vizyon

 

  • Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı öğrenciye biyokimya ve biyokimya ile yakın ilişkili Kimya, Biyoloji, Fizik ve diğer yaşam bilimleri dallarında teorik bilgilerin verilmesini,
  • Laboratuvar çalışmaları konusunda teknik becerilerin kazandırılmasını,
  • Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, deney planlayabilme, problem çözebilme, deney sonuçlarını yorumlayabilme, sunum yapabilme yeteneğinin kazandırılmasını,
  • Biyokimya ile ilgili konularda strateji geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite yönetimi çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliklerinin ve bilimsel etiğin kazandırılmasını hedeflemekte,
  • En önemlisi, biyokimya ile ilişkili sektörlere kaliteli eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

 

Misyon

 

Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı’nın amacı her gün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen Bilim ve Teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhu ile düşünme, sorgulama, fikir üretme, araştırma ve üretime katkı yapabilecek kendi alanında deneyimli ve nitelikli araştırmacıların yetişmesini sağlamaktadır.

 

İş olanakları ve çeşitli bölgelerden tercih edilirlik açısından üstün olan araştırmacı yetiştirmeyi amaçlayan bu Yüksek Lisans Eğitimi Programını tamamlayan bir öğrenci, üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırmacı olarak görev yapabileceği gibi hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektörünün birçok laboratuarlarında deneyimli elemanlar olarak çalışabileceklerdir.

 

Genel olarak mezunlarımız; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında uzman araştırmacı olarak çalışırlar. Biyokimya’nın farklı dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.

BİYOKİMYA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ (MULTİDİSİPLİNER) EABD